Milieu

Uiteraard hebben wij als onderneming soms te maken met milieu onvriendelijke afvalstoffen. Dit is geen groots wereldnieuws, de kwestie is echter hoe er mee omgegaan wordt. Afvalstoffen die onstaan tijdens productieprocessen worden onderverdeeld in verschillende afvalstromen. Elke afvalstroom wordt verwerkt c.q. afgevoerd door een deskundig verwerkingsbedrijf. Op deze manier beperken we de gevolgen van het werken met bovengenoemde stoffen en methodes. Wij stellen hoge eisen en prioriteiten aan zowel de gezondheid van onze werknemers als van onze omgeving.
De belangen van een integraal zorgsysteem nemen wij hoog in het vaandel, zo hebben we een zorgsysteem opgezet welke zich richt op de optimalisatie van de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld het opstellen van een bedrijfsnoodplan; de gezondheid en welzijn van onze werknemers en het vergroten van de veiligheid. Door constant een luisterend oor te bieden aan onze werknemers proberen wij zoveel mogelijk gaten in te vullen en in te spelen op wensen en behoeften.